Wettelijke bepalingen

Kies nu voor digitaal publiceren


als u meer interactiviteit wil creëren !Demo interactieve digitale brochure
DigiFlip verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. DigiFlip behoudt zich het recht deze algemene wettelijke bepalingen en de inhoud van haar website ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing

Algemene wettelijke bepalingen

DigiFlip ("DigiFlip") behoudt zich het recht deze algemene wettelijke bepalingen en de inhoud van haar website ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze bepalingen, richtlijnen en algemene verkoopsvoorwaarden.

Gebruik van deze website

DigiFlip verleent u toestemming om de materialen op deze website te raadplegen voor persoonlijk gebruik. Teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële of persoonlijke doeleinden.
Wanneer u onze bepalingen, richtlijnen en auteursrechten schendt vervalt automatisch uw recht om onze website verder te gebruiken.
We wijzen u er tevens op dat u vervolgd kan worden wegens inbreuken op auteursrechten wanneer u zich niet houdt aan de gangbare wettelijke voorschriften in verband met het auteursrecht.

Beperking van aansprakelijkheid

De materialen, prijzen, diensten en andere informatie op deze website wordt aangeboden "zoals ze zijn " zonder enige garantie op correctheid, geldigheid, geschiktheid voor bepaalde doelen of inbreuken op intellectuele eigendom. Sommige afbeeldingen en foto's op deze website zijn enkel illustratief en wijken af van de producten uit onze productcatalogus. De uitvergrootbare foto's van de USB Drives in onze productcatalogus zijn wel representatief voor het eindproduct dat u ontvangt. We behouden ons evenwel het recht om technische of esthetische verbeteringen aan te brengen in onze productlijn zonder voorgaande verwitting.

DigiFlip kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden geacht voor schade, gegevensverlies, winstverlies of zakelijke onderbrekingen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, de digitale gegevens die in de vorm van hulpbestanden en software in verschillende bestandsformaten worden aangeboden of uit websites die gelinkt zijn aan deze website.

Auteursrechten

DigiFlip nv verbiedt het gedeeltelijk of volledig hergebruik van de teksten die op deze website gepubliceerd zijn, zowel voor gebruik in traditionele offline media als voor publicatie via Internet.
Gelieve contact met ons op te nemen indien u bepaalde fragmenten wenst te gebruiken.

De afbeeldingen en foto's die gepubliceerd zijn op deze website worden beschermd door internationale auteursrechterlijke wetten beschermd.
Ze mogen onder geen enkel voorwaarde worden gebruikt door de bezoekers van deze website.

Bronnen en licenties van de gebruikte beelden en foto's:

© copyright 2009 DigiFlip.be. All rights reserved
© copyright 2006-2009 Fotolia. All rights reserved
© copyright 2005-2008 Shutterstock.com. All rights reserved

Links naar DigiFlip.be

Wanneer u links wenst te plaatsen naar onze website(s) dan vragen we u vriendelijk om ons hierover aan te schrijven via ons contactformulier.
Onderstaande richtlijnen dienen op zijn minst gerespecteerd te worden:

  • U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van de producten of diensten die door DigiFlip worden aangeboden
  • U mag op geen enkele wijze een misleidende of verkeerde voorstelling geven van uw relatie met DigiFlip
  • De site(s) van waarop u de link(s) naar één of meerdere van de websites van DigiFlip plaatst mogen geen inhoud bevatten die als wansmakelijk, beledigend of controversieel beschouwd kunnen worden en mogen enkel inhoud bevatten die geschikt is voor alle mogelijk leeftijdscategorieën.

Links naar externe websites op DigiFlip.be

De links naar externe websites die u op onze websites kan vinden dienen enkel om u nuttige informatie te verschaffen over producten of diensten verwant met onze producten en diensten. Wij bieden geen garantie over de correctheid van de informatie die u op deze websites terugvindt. DigiFlip kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie, schadelijke producten en diensten die worden aangeboden via deze externe websites. Indien u beslist deze externe web sites te bezoeken dan gebeurt dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Herzieningen van de algemene wettelijke bepalingen

DigiFlip kan op elk moment zijn wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden herzien. Gezien u door het gebruik van deze website gebonden bent aan de bepalingen en voorwaarden is het raadzaam geregeld deze bepalingen en voorwaarden te raadplegen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

U kan onze algemene verkoopsvoorwaarden hier downloaden.

terug naar boven